Къде се намира централата на Европейския парламент?

Кой е настоящият председател на Европейския парламент?

Колко години е мандатът на председателят на Европейския парламент?

За кога са насрочени следващите избори за Европейски парламент?

През какъв период от време се провеждат избори за Европейски парламент?

През коя година се провеждат първите избори за Европейски парламент в България?

Колко на брой са отделните места за българските евродепутати в Европейския парламент?

Колко общо на брой са отредените места за евродепутати в Европейския парламент за изборите през май 2019г.?

Вашият e-mail адрес:

Вашите имена: